Vi bygger för framtiden och genomför en omorganisation

Under de senaste 12 månaderna har Hydropool genomgått en omorganisation. Vårt fokus har skiftat från att driva egna Hydropoolbutiker, samt driva butiker under licensavtal till att samarbeta med externa återförsäljare. Detta beslut har drivits av flera faktorer, inklusive vår strävan att möjliggöra en framtida expansion och de utmaningar som det rådande marknadsklimatet har medfört. Som en del av denna omorganisation har vi under sensommaren avvecklat butikerna i Örebro och Västerås, medan butiken i Norrköping avvecklas vid årskiftet.

Vi finns idag representerade på 12 orter runt om i Sverige, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hitta alla våra återförsäljare här!

 

Klarläggande av missuppfattningar
Vi är medvetna om att det har cirkulerat viss desinformation, inklusive rykten om att återförsäljare har lämnat Hydropool. Detta är inte korrekt. Återförsäljarna i Stockholm och Göteborg som drev butiker i Hydropools namn och ägdes av samma personer fick i somras sina licensavtal uppsagda till följd av meningsskiljaktigheter och samarbetssvårigheter. Denna uppsägning ägde rum i närvaro av Hydropools Europachef och samarbetet avslutades i sin helhet i slutet av september. Butikerna har nu bytt namn och har inte längre rätten att sälja Hydropools produkter.

Vårt åtagande för framtiden
Vi förstår att dessa förändringar kan skapa oro och frågor bland våra kunder. Vi vill försäkra er om att de åtgärder vi vidtar är noga genomtänkta och genomförs med våra kunders, vårt varumärkes och vår organisations bästa i åtanke. Vi kommer att fortsätta att ombesörja garantier och tillhandahålla service på samtliga orter.

Vi är tacksamma för ert förtroende och er lojalitet gentemot Hydropool, och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda er högkvalitativa produkter och service medan vi utvecklas och anpassar oss till en spännande framtid.

Tack för att ni är en del av Hydropool-familjen!

Med vänliga hälsningar,
Hydropool Sverige