Kundservice

Här kan du få snabb hjälp till självhjälp eller anmäla ett serviceärende. Ladda ner vår skötselguide eller manual till din specifika modell.
Om du mot förmodan inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta din lokala Hydropoolbutik.

Grundläggande skötsel

 • Fyll på klor i breddavlopp innan första badet.
 • Mät med stickor innan och efter bad. Gör detta oftare i början.
 • Fyll på klor efter bad.
 • Mät även aklkalinitet (Hänger samman med pH-värdet). Ett bra alkalinitetsvärde ger ett mer kontrollerat pH-värde.
 • Mät även pH-värdet. Lågt pH-värde = surt/”frätande” (kan ge skador på nackkuddar, lock, vred och packningar). Du får lättare kontroll på pH-värdet med ett bra alkalinitetsvärde. Höj alltid alkaliniteten först (vid behov) innan du reglerar pH-värdet. När du höjer alkalinitetsvärdet så följer pH-värdet
 • Rengör filtret 1-2 ggr i månaden (beroende på hur mycket du badar).
 • Rengör filtret i lösning (Filter cleaner 2-4ggr per år)
 • Byt vatten 4 gånger per år.
 • Använd Spa Pipe Cleaner efter 12 månader för att skölja rent slangsystemet (görs i samband med vatten byte).

Hur ofta behöver jag byta vatten?

I ett spabad bör du byta vatten ca. 4 ggr per år. Normalt sett så gör man sista vattenbytet inför vintern så sent in på hösten som möjlig och byter sedan vatten igen efter vintern när det blivit plusgrader. Man undviker alltså vattenbyten under årets absolut kallaste månader pga. frysrisken.

I ett swimspa byter man normalt vatten 2 ggr per år.

Denna information är en rekommendation som gäller under normala förhållanden. Om vattnet är mycket smutsigt och klorering inte hjälper så kan vattenbyte vara aktuellt oavsett när du senast bytte vatten.

OBS! Tänk på att mycket av smutsen och bakterierna sätter sig i filtret. Byt därför gärna filter i samband med vattenbyte. Använd aldrig ett smutsigt filter i nytt vatten.

Hur vet jag när filtren behöver bytas?

Filtret i ditt spabad/swimspa bör rengöras 1-2 ggr i månaden. Du kan rengöra filtret med trädgårdsslangen eller i diskhon. Använd “Filter Cleaner” vid behov. Läs instruktionerna på flaskan. Hydropools filter har en livslängd på ca 1 år. Du bör alltså byta filter minst en gång om året.

Hur får jag missfärgat vatten rent?

Är vattnet:
a) Rött/brunt
b) Grönaktigt

Trolig orsak:
a) Hög järnhalt
b) Algbildning

Åtgärd:
a) Kontrollera pH-värdet och justera vid behov
b) Chockklorera med “Spaklor” och använd “Spa Shock Support”. Du kan även använda “Spa Gentle Clarifier” för att flocka partiklarna i vattnet.

Hur får jag grumligt vatten rent?

Detta beror troligen på:
a) För lite desinfektionsmedel
b) Högt pH-värde och hög kalkhalt
c) Smutsigt filter

Åtgärd:
a) Kontrollera klor/brom och öka vid behov
b) Sänk pH-värdet med pH-minus. Använd kalkstabilisator
c) Byt ut eller tvätta filtret med “Filter Cleaner

Hur får jag illaluktande vatten rent?

Har du:
a) Stickande klordoft?
b) Unken doft?

Trolig orsak:
a) För hög halt av bundet klor
b) För lite desinfektion eller instängt vatten

Åtgärd:
a) Byt ut delar av- eller allt vatten
b) Kontrollera klor/brom och tillsätt vid behov. Lyft locket och lufta vattnet medan du kör pumparna

Hur får jag bort skum ur vattnet?

Skum beror på fetter i vattnet. Det är vanligt förekommande i hud och hårvårdsprodukter

Åtgärd:
a) Använd medel för att motverka skum “skumdämp”/“foamfighter
b) Duscha innan bad (ej med tvål eller schampo)
c) Använd “Spa Disc

Hur får jag bort rostangrepp?

Detta beror på lågt pH-värde

Åtgärd:
Mät och justera pH-värdet

Hur får jag stabilare PH-värde?

Trolig orsak:
Detta beror troligen på låg alkalinitetshalt

Åtgärd:
Höj alkaliniteten

Kloret / bromet verkar inte fungera

Detta beror troligen på:
a) För högt pH-värde
b) Ökat badande
c) Duschar ej innan bad

Åtgärd:
a) Mät och justera vid behov
b) Öka doseringen av desinfektion
c) Duscha innan bad (ej med tvål eller schampo)

Hur får jag rätt PH-värde

Svaret saknas på hemsidan

Ögonen / huden irriteras vid bad

Detta beror troligen på:
a) Felaktigt pH-värde
b) För hög klorhalt

Åtgärd:
a) Mät och justera pH-värdet vid behov
b) Byt ut delar av- eller allt vatten

Badets yta har blivit sträv

Trolig orsak:
Troligen har du fått kalkutfällningar pga. högt pH-värde

Åtgärd:
a) Mät pH-värdet och sänk vid behov
b) Använd kalkstabilisator

Hur tömmer jag badet?

Self-Cleaning:

 1. Sätt badet i
 2. Sätt den gråa pluggen i bredavloppet och spänn åt med
 3. Stäng den vita avstängningskranen som sitter närmast anslutning till den svarta cirkulationspumpen.
 4. Skruva av den vita korken
 5. Skruva på Koppar-kopplingen till avtappningsslangen, anslut Gardenaslang (trädgårdsslang) till koppar-kopplingen.
 6. Öppna den röda kranen på avtappningsslangen (vattnet börjar nu rinna ut ur slangen).
 7. Tryck på ”DRÄNERA” på displayen. (vattnet pumpas nu ut ur slangen).

Innan uppstart: OBS! OBS! OBS! VIKTIGT!

 1. Ta bort pluggen ur
 2. Öppna den vita kranen som sitter bredvid
 3. Stäng av den röda kranen på
 4. Skruva på den vita korken på

Serenity:

 1. Stäng av badet!
 2. Skruva bort den svarta pluggen nedanför luftventilerna på sidan av kabinettet.
 3. Koppla på koppar-kopplingen på det svarta röret.
 4. Anslut gardenaslang (Trädgårdsslang) till koppar-kopplingen och dra åt med medföljande slangklämma.
 5. Dra röret med kopplingen och slangklämman utåt så börjar vattnet rinna ut ur badet.

Vill man att tömningen ska gå fortare rekommenderar vi att man använder sig av en dränkpump. Kom då ihåg att stänga av badet!

Felsökning

Snabb hjälp till självhjälp

Badet är avstängt / strömlöst
Pumpen går men det kommer inget vatten ur munstycken
Det kommer inte vatten ur alla munstycken
Jordfelsbrytaren löser ut när jag slår på spabadet

Manualer

Läs eller ladda ner manualen för ditt bad

SWIMSPA
SELF-CLEANING
SERENITY

Installationsguider

Ladda ner Swimspa installationsguider 2020

SWIMSPA Installation

Badet är avstängt / strömlöst

Kontrollera elcentralen. Kolla så att säkringarna till badet är påslagna. Kontrollera ev. arbetsbrytare.

Pumpen går men det kommer inget vatten ur munstycken

Detta problem kan uppstå vid vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera att samtliga munstycken är öppna.

 • Om du endast har en pump
  Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.
 • Om du har fler pumpar
  Ta reda på vilken av pumparna som inte går genom att öppna serviceluckan och lyssna vilken av pumparna som går utan flöde. Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde.

Det kommer inte vatten ur alla munstycken

Samtliga munstycken i Hydropools spabad är på och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av karet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.

Jordfelsbrytaren löser ut när jag slår på spabadet

Om jordfelsbrytaren löser ut när du slår på spabadet kan detta bero på några olika saker. Bland annat:

 • Värmaren har gått sönder i ditt spabad
 • Ozonatorn har gått sönder i ditt spabad.

För att felsöka, koppla bort värmare samt ozonator och kolla om felet kvarstår. Kontakta din Hydropool återförsäljare om du känner dig osäker och vill ha hjälp med att åtgärda felet.

OBS! Försök inte åtgärda detta fel med strömmen påslagen. Har du fortfarande kvar din garanti på ditt spabad så skall du kontakta din Hydropool återförsäljare för att få hjälp med detta.